Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi 2010 Cilt: 18 Sayı: 1-2

Sibel Özel; Ayşen Bakioğlu; Sevgi Saime Certel; Sefer Ada; Senem Seda Şahenk; Başak Tanınmış Yücememiş; İnanç Asım Sözer; Özge Gökdemir

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Türkiye- Almanya Araştırmaları Dergisi 2014 Cilt:3 Sayı: 1-2

Mattia Filippin; Nanette Neuwahl; Yasemin Karakaşoğlu; Barbara Pusch; Manuela Volz; Acar Sevim; Serap Devran

Raf: GENERAL COLLECTIONS

E U Energy İn Figures 2018 StatisticaL Book

Raf: EUROPEAN UNION

Gümrük Ve Ticaret Dünyası 2018/ 3

Edit By; Engin Iğdır

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı - I I 2018

Edit By; Akansel Koç

Raf: GENERAL COLLECTIONS

E U Transport In Figures 2018 Statistical Pocketbook

Raf: EUROPEAN UNION

Turkish Policy Quarterly 2018 Vol.17 No.2

Edit By; Süreya Martha Köprülü

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Türkiye- Almanya Araştırmaları Dergisi 2011 Cilt:1 Sayı: 1-2

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Türkiye- Almanya Araştırmaları Dergisi 2015 Cilt: 4 Sayı: 1-2

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Marmara Journal Of European Studies 2015 Cilt: 23 No: 1

Mustafa T. Karayiğit; Ömer Tarık Gençosmanoğlu; Nalan Işık; Fatmanur Kaçar; Rana İzci Connelly;aylin Ünver Noi; İbrahim Arslan; N. Aslı Şirin Öner; Emirhan Göral

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Marmara Journal Of European Studies 2015 Cilt: 23 No: 2

Başak Alpan; Zeynep Gülşah Çapan; Münevver Cebeci; Rana İzci Connelly; Bahar Rumelili; Senem- Aydın Düzgit; Pınar Bilgin; Yonca Özer; Çiğdem Nas

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2008 Cilt: 16 Sayı: 1-2

Sefer Ada; Z. Nurdan Baysal; Süeda Özbent; Catherine Macmillan; Ebru Oğurlu; İmre Ersoy; Bilgehan Baykal; Pınar Deniz; Kaan Sahilyol; Zelha Altınkaya; Mustafa T. Karayiğit

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Türkiye- Almanya Araştırmaları Dergisi 2016 Cilt: 5 Sayı: 1-2

Muzaffer Dartan; Emirhan Göral; Ali Eliş; Gudrun Münchmeyer- Eliş; Seçil Paçacıelitok; Feruzan Gündoğar; Rolf Wırsıng

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Türkiye - Almanya Araştırmaları Dergisi 2011 Cilt:1 No: 1-2

M. Zafer Gül; Wilfried Müller ; Karin Luckey; Edzard Reuter; Rainer Geibler; Feruzan Gündoğar; Hacı- Halil Uslucan; Cemal Yıldız; Havva Engin; Sibel Özel; Ergin Nomer

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Andorra Liberal Manifestosu Vizyonumuz Mücadelemiz Yanıtımız

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Yased Faaliyet Raporu 2017 Uluslararası Yatırımcılar Derneği

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Yased Faaliyet Raporu 2016 Uluslararası Yatırımcılar Derneği

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Inflation Report 2018-I I

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2006 Cilt:14 Sayı: 1

Edit By; Prof. Dr. Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2005 Cilt:13 Sayı:1-2

Edit By: Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

İş Ahlakı Dergisi 2018 Cilt 11 Sayı 1 2018 Bahar

Edit By; Nihat Erdoğmuş; Murat Şentürk; Emel Esen; Nurullah Gür; Muhammed Veysel Bilici; Ömer Faruk Ocakoğlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Legal Insights Quarterly December 2017- February 2018

Elig Gürkaynak

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Perceptions Journal Of International Affairs 2018 Volume: 23 Number 1

Edit By; Emre Erşen

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly 2018 Vol 17 No 2 Transatlantic Struggles Ahead: Insights On Security, Economy, And Energy

Edit By; Süreyya Martha Köprülü

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Bankacılar Eylül 2018 Sayı 106

Edit By; Emre Alpan İnan; Ümit Ünsal

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Osmanlı İmparatorluğu'nda Bankacılığın Gelişimi Ve Regülasyon

Dr. Erol Ortabağ

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Insight Turkey Summer 2018

Edit By; Muhittin Ataman

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Insight Turkey Spring 2018

Edit By; Muhittin Ataman

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Insight Turkey Winter 2018

Edit By; Muhittin Ataman

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar

Avrupa Birliği Üzerine Yazılar

Edit By; Belgin Akçay; Aylin Ege

Raf: EUROPEAN UNION

July 15 Coup Attempt In Turkey Context,causes And Consequences

Muhittin Ataman

Raf: GENERAL COLLECTIONS

When Strategy Collapses The P K K's Urban Terrorist Campaign

Murat Yeşiltaş; Necdet Özçelik

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2007 Cilt 15 Sayı 2

Edit By; Prof. Dr. Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2007 Cilt:15 Sayı:1

Edit By; Prof. Dr. Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2006 Cilt: 14 Sayı: 2

Edit By; Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2004 Cilt:12 Sayı: 1-2

Edit By; Çiğdem Nas

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Faaliyet Raporu 2017 Yılı Faaliyetleri

Raf: GENERAL COLLECTIONS

2016 Faaliyet Raporu Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası

Raf: GENERAL COLLECTIONS

European Economy 2004 November Number 21

Raf: EUROPEAN UNION

Enerji Kooperatifleri Doğu Avrupa Ülkelerinde Ve Batı Balkanlarda Karşılaştırmalı Değerlendirme

Johanna Eichenmüller; Katharina Habersbrunner

Raf: GENERAL COLLECTIONS

İngiltere'de Yenilebilir Enerji Kooperatifleri

Rebecca Willis ; Jenny Willis

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Açık Toplum 2001- 2006

Edit By; Hakan Altınay ; Gökçe Tüylüoğlu; Nafiz Güder

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Çin Pazarında Başarmak

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Gelişen Çin Turizm Pazarı Ve Türkiye

Doç. Dr. Serdar Ongan; Yrd. Doç. Dr. Fang Meng ; Arş. Gör. Korhan Mavnacıoğlu; Arş. Gör. Nur Dilbaz; Arş. Gör. Aytuğ Bolcan; Berat Kırık

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Fikri Mülkiyet Hakları Ve Gümrük Birliği Intellectual Propety Rights And Customs Union

Virginia Brown Keyder

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Journal Of European Public Policy 2018 Volume 25 Number 8

Edit By; Jeremy Richardson

Raf: GENERAL COLLECTIONS

The European Union: A Citizen's Guide

Chris Bickerton

Raf: EUROPEAN UNION

Wirtschaftsratgeber Türkei

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Near And Middle East Economic Handbook

Edit By; Edgar Zedler

Raf: EUROPEAN UNION

Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi 2018 Cilt:14 Sayı: 2

Edit By; Hamza Çeştepe

Raf: GENERAL COLLECTIONS

8.bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu " Kentsel Gelişmenin Yönetişimi" 11 Aralık 2014

Emin Dedeoğlu; Gordon Dabinett; Jeong Ho Moon; Ömer Erbil; Prof. Dr. Muhittin Acar; Dr. Hasan Hüseyin Can; Dr. Uğur Sadioğlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

9. Bölgesel Kalkınma Ve Yönetişim Sempozyumu Bölgesel Kalkınmanın Geleceği 17 Aralık 2014

Prof. Andres Rodriguez Pose; Prof. Dr. Ayda Eraydın; Jose Guilherme Reis; Piotr Zuber; Nahit Bingöl; Prof. Dr. İlhan Tekeli

Raf: GENERAL COLLECTIONS

A B 'nin 12-12 Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesinde Aldığı Genişleme Kararının Türkiye'deki Toplumsal Akıl Tarafından Değerlendirilmesi

Müjde Oktay

Raf: EUROPEAN UNION

Avrupa Birliği'nin Lüksemburg, Cardiff, Viyana Ve Köln Zirvelerinin Türkiye'deki Toplumsal Akıl Tarafından Değerlendirilmesi

Müjde Oktay

Raf: EUROPEAN UNION

Hoşgörü Yılı'nda Mülteciler Sivil Toplum Örgütlerinden Beklenenler Sempozyumu

Edit By; Şehrazat Çakıroğlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Popülizmle Dönüşen Avrupa Türkiye-A B İlişkilerinin Geleceği

Edit By; Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu

Raf: EUROPEAN UNION

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2003 Cilt:11 Sayı: 1-2

Edit By; Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2004 Cilt: 12 Sayı: 1-2

Edit By; Çiğdem Nas

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2002 Cilt: 10 Sayı: 1

Edit By; Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi Journal Of European Studies 2002 Cilt:10 Sayı: 2

Edit By; Muzaffer Dartan

Raf: GENERAL COLLECTIONS


Toplam: 5292

Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.