Turkish Policy Quarterly 2015 Vol 14 No 1 Middle East Focus: Democratic Deficits And Sectarian Struggles

Edit By; Ali Cihan Sarıkaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly 2015 Vol 13 No 4 Turkey's Democratic Challenges

Edit By; Ali Cihan Sarıkaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

İstanbul Sanayi Odası Faaliyet Raporu 2013- 2018

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türk Medyasında Terörün Ele Alınışı Rapor

İsmail Çağlar; Kevser Hülya Akdemir; Metin Erol

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Terörle Mücadelede Yeni Safha Zeytin Dalı Harekatı Rapor

Necdet Özçelik; Can Acun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Pkk'nın İletişim Stratejisi Rapor

Sertaç Timur Demir

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Deaş'ın Medya Stratejisi Rapor

Yenal Göksun; Emin Salihi

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Bölge, Ölçek Ve Sektör Düzeyinde Verimlilik Farklarının Ölçülmesi Ve Nedenlerinin İncelenmesi

Raf: GENERAL COLLECTIONS

2016 Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Raf: GENERAL COLLECTIONS

2017 Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly 2015 Summer Vol14 No 2

Edit By; Diba Nigar Göksel

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly 2015 55Th Issue Vol 14 No 3

Edit By; Süreya Martha Köprülü

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly 2016 Winter Vol.14 No.4

Edit By; Süreya Martha Köprülü

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly 2016 Spring Vol.15 No.1

Edit By; Süreya Martha Köprülü

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkish Policy Quarterly Winter 2018 Vol.16 No.4

Edit By; Süreya Martha Köprülü

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Addicta The Turkish Journal On Addictions 2016 Spring Volume 3 Number 1

Edit By; Savaş Yılmaz

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Addicta The Turkish Journal On Addictions 2016 Volume 3 Number 3

Edit By; Savaş Yılmaz

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Addicta The Turkish Journal On Addictions 2016 Autumn Volume 3 Number 2

Edit By; Rabia Bilici

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Addicta The Turkish Journal On Addictions 2017 Spring 4-1 Number 1 Volume 4

Edit By; Savaş Yılmaz

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Kamu - Özel İşbirliği Raporu 2017

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Kamu Kurumlarında Taşıt Filosu Yönetimi

Murat Deliçay

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics 2011 November Volume 4 Number 8

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics 2012 November Volume 5 Number 10

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Jounal Of Business And Economics 2013 November Volume 6 Number 12

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics 2013 May Volume 6 Number 11

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics 2014 May Volume 7 Number 13

Edit By;ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics 2014 November Volume 7 Number 14

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics May 2015 Volume 8 Number 15

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eurasian Journal Of Business And Economics 2015 Volume 8 Number 6

Edit By; Ali Coşkun

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014 Cilt:10 Sayı:1

Enver Bozdemir; Hilmi Çoban; Fatih Deyneli; İclal Dağlıoğlu; Hüseyin Güçlü Çiçek; Yusuf Demir; Mustafa Terzioğlu; Ekrem Erdem; Tekin Akdemir; M. Fatih İlgün; Zafer Kanberoğlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014 Cilt 10 Sayı 2

Hüseyin Kutay Aytuğ; Bülent Doğru; N. Alp Erlli; Tansel Hacıhasanoğlu; Nurdan Kuşat; Suat Hayri Şentürk; Hasan Uyguntürk; Umut Ünal; Selahattin Yavuz

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015 Cilt 11 Sayı 1

Ali Sait Albayrak; Osman Karamustafa; Filiz Savaş; Gökhan Rahmi Baki; Erkan Aydın; Kadir Ayyıldırım; Serkan Benk; Kadir Kartalcı; Selim Coşkun; Abdulkerim Daştan; Uğur Bellikli; Yaşar Bayraktar

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015 Cilt 11 Sayı 2

Alparslan Uğur; Sema Polatçı; Serhan Gürkan; Rasim İlker Gökbulut; Nurdan Çolak; İhsan Alp; Ahmet Öztel; Mehmet Said Köse; Hüseyin Güçlü Çiçek; Süleyman Dikmen; Elbeyi Pelit; Mehmet Kahyaoğlu; Caner Giray; Yener Girişken

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2016 Cilt 12 Sayı 1

Özcan; Gökhan Özer Mehmet Cural; Mehmet Pekkaya; İlnur Oral; Sertaç Çifçi; Süreyya Karsu; Meltem Nurtanış Velioğlu; Dilek Tandoğan; Murat Can Genç Murat

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ekonomik Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017 Cilt 13 Sayı 1

Hakan Yavuz; Temel Gürdal; Nurullah Altun; Mustafa Alpin Gülşen; Mustafa Yıldıran; Nagihan Birinci; Haydar Akyazı; Ahmet Ulusoy; Hikmet Yılmaz; Yalçın Elmas; Erdoğan Kotil; Barış Kavcar; Ümit Gümrah; Cenk Murat Koçoğlu; Ramazan Aksoy; Rasim İlker Gökbulut

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Common Market Law Review 2017 Volume 54 Number 2

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2017 Volume 54 Number 4

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2017 Volume 54 Number 3

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2017 Volume 54 Number 5

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Women's Economic Empowerment International Trade Forum

Raf: EUROPEAN UNION

Avrasya Etüdleri 2018-1

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Vergi Sorunları Dergisi Mayıs 2018

Alpaslan Kumaş; Fatih Kaya; Mustafa Çiftçi; Doç. Dr. Güneş Yılmaz; Doç. Dr. Özgür Biyan; Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Işık

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Kentsel Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi

Özlem İnan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Brexit- Elveda Avrupa İngiltere'nin A B 'den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi Ve Türkiye-A B İlişkilerinde Fırsatlar Ve Tehditler

Edit By; Erol Esen; Duygu Şekeroğlu

Raf: EUROPEAN UNION

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Sektör Araştırması

Özge Yıldız; Dr. Mehmet Uzunkaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2018 Yılı Programı

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Ein Kind Zwei Sprachen Doppelabschluss

Edit By; Erol Esen; Havva Engin

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Bir Çocuk İki Dil Çift Diploma

Edit By; Erol Esen; Havva Engin

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Common Market Law Review 2016Volume 53 Number 4

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2016 Volume 53 Number 1

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2016 Volume 53 Number 5

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2014 Volume 51 Number 6

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2014 Volume 51 Number 2

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Common Market Law Review 2014 Volume 51 Number 4

Edit By; Alison Mc Donnell

Raf: EUROPEAN UNION

Another Side To The Story A Market Assessment Of Syrian S M Es İn Turkey

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Gümrük Ve Ticaret Dünyası 2018/ 1 Sayı:96

Kerim Çoban; Süleyman Ruhi Aydemir; Nurettin Demir; Nuray Çelik Ceylan; Ömer Ertuğrul; Özden Satıcı Toprak; Şükrü Özkan; Sefa Yayla; Dr. Hakan Çınar; Şükrü Keleş; Önder Özdiyen; Haldun Yağan; Orhan Aksaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Bankacılar Mart 2018

Prof. Dr. Hakan Yıldırım; Buket Alkan; Doç. Dr. Süleyman Kale; Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken; Öğr. Gör. Dr. Hilmi Tunahan Akkış; Prof. Dr. Şakir Sakarya; Arş. Gör. Osman Tüzün; Yakup Akkaya; Hasan Tepeli; Av. Mehmet Mücahit Arvas

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Vergi Sorunları Dergisi Nisan 2018 Akademi: Vergi Harcamaları

Erdoğan Öcal; Levent Başak; Soner Altaş; Arş. Gör. Elyasa Aksoy; Arş. Gör. Kadriye Gül

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Vergi Sorunları Dergisi Nisan 2018 Kurumlar Vergisi Rehberi

A. Murat Yıldız; İrfan Vural

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi 2012 Cilt:8 Sayı:17 International Journal Of Management Economics And Business

Edit By; Hasan Vergil

Raf: GENERAL COLLECTIONS


Toplam: 5292

Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.