DEMOGRAPHİC TRENDS IN E U REGİONS 2019

Vasilis Margaras

Raf: GENERAL COLLECTIONS

STRUCTURAL BUDGET BALANCES IN E U MEMBER STATES

J. Angerer; K. Hagelstam

Raf: GENERAL COLLECTIONS

TURKİSH POLİCY QUARTERLY 2019 TRADE IN TROUBLED TİMES VOL.17 NO.4

Raf: GENERAL COLLECTIONS

THE FİGHT AGAİNST UNEMPLOYMENT E U POLİCİES- DELİVERİNG FOR CİTİZENS

Edit By; Marie Lecerf ; Alina Dobreva

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MEMBER STATES WİTH EXCESSİVE MACROECONOMİC IMBALANCE BRİEFİNG 2018

Alice Zoppe

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2018 VOLUME: 26 NO: 1 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Rana İzci Connelly; James Connelly; Eunice Goes; Simon Lee; Jeremy F. G. Moulton; James Silverwood; Ana Isabell Xavier; Matilde Ventrella; Ben Duke; Rüdiger K. W. Wurzel

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2018 CİLT:26 SAYI:2 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Erzsebet Csatlos; Eylem Apaydın; Deniz Tekin Apaydın; Imola Schiffner; İrem Zeyneloğlu; Muzaffer Ercan Yılmaz; İbrahim S. Canpolat; İmre Ersoy; Yonca Özer; Ebru Dalğakıran

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2018 CİLT:26 SAYI:1 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Rana İzci Connelly; James Connelly; Eunice Goes; Simon Lee; Jeremy F. G. Moulton; James Silverwood; Ana Isabelxavier; Matilde Ventrella; Ben Duke; Rüdiger K. W. Wurzel

Raf: GENERAL COLLECTIONS

CHİLD LABOUR A PRİORİTY FOR E U HUMAN RİGHTS ACTİON 2019 JANUARY

Lonel Zamfir

Raf: GENERAL COLLECTIONS

THE CONCEPT OF ' CLİMATE REFUGEE' TOWARDS A POSSİBLE DEFİNİTİON 2019 JANUARY

Joanne Apap

Raf: GENERAL COLLECTIONS

COMPLETİNG THE BANKİNG UNİON 2019 FEBRUARY

J. Deslandes; C. Dias; M. Magnus

Raf: GENERAL COLLECTIONS

THE ROLE OF NATİONAL PARLİAMENTS IN THE EUROPEAN SEMESTER FOR ECONOMİC POLİCY COORDİNATİON 2018 IN- DEPTH ANALYSİS

Edit By; K. Hagelstam; W. Lehofer; M. Ciucci

Raf: GENERAL COLLECTIONS

J C M S JOURNAL OF COMMON MARKET STUDİES 2018 VOLUME 56 NUMBER 1

Edit By; Toni Haastrup

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLİC POLİCY 2018 VOLUME 25 NUMBER 12

Edit By; Jeremy Richardson

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLİC POLİCY 2019 VOLUME 26 NUMBER 2

Edit By; Jeremy Richardson

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATİON 2018 VOLUME: 40 NUMBER: 6

Edit By; Thomas Christiansen

Raf: GENERAL COLLECTIONS

ULUSLARARASI İLİŞKİLER AKADEMİK DERGİ 2017 CİLT:14 SAYI:56

Edit By; Sıtkı Egeli

Raf: GENERAL COLLECTIONS

KONKORDATO UYGULAMALARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER VE RİSKLER

Nesibe Kurt Konca

Raf: GENERAL COLLECTIONS

YEREL YÖNETİMLERİN KÜLTÜR AJANDALARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Turgay Yerlikaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

SİYASAL MÜHENDİSLİK VE AVRUPA'DA DİNDAR MUHAFAZAKAR MÜSLÜMANLARIN DIŞLANMASI

Şener Aktürk

Raf: GENERAL COLLECTIONS

2018 'DE TÜRKİYE SİYASET DIŞ POLİTİKA GÜVENLİK VE SAVUNMA EKONOMİ ENERJİ HUKUK VE YARGI EĞİTİM VE SOSYAL POLİTİKALAR MEDYA

Edit By; Nebi Miş; Muhittin Ataman; Murat Yeşiltaş; Cem Duran Uzun; Kemal İnat; Enes Bayraklı; Hasan Basri Yalçın; Nurullah Gür; Atilla Arkan; İsmail Çağlar

Raf: GENERAL COLLECTIONS

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ 2018 CİLT: 14 SAYI: 4 INTERNATİONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMİCS AND BUSİNESS

Edit By; Hamza Çeştepe

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2015 VOLUME:23 SAYI:1 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Mustafa T. Karayiğit; Ömer Tarık Gençosmanoğlu; Nalan Işık; Fatmanur Kaçar; Rana İzci Connely; Aylin Ünver Noi; İbrahim Arslan; N. Aslı Şirin Öner; Emirhan Göral

Raf: GENERAL COLLECTIONS

ERASMUS+: GENÇLİK PROGRAMINDA YETERLİK GELİŞİMİ VE KAPASİTE GELİŞTİRME ARAŞTIRMA PROJESİ ( RAY- CAP) ÜLKE SONUÇ RAPORU 2018

Dr. Öğr. Üyesi Asuman Göksel

Raf: EUROPEAN UNION

ERASMUS: GENÇLİK PROGRAMININ ARAŞTIRMAYA DAYALI ANALİZİ VE İZLENMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ ( RAY- MON) ÜLKE SONUÇ RAPORU 2018

Doç. Dr. Özgehan Şenyuva

Raf: EUROPEAN UNION

MARMARA TÜRKİYE- ALMANYA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2011 CİLT:1 SAYI: 1-2

M. Zafer Gül; Wilfried Müller ; Karin Luckey; Edzard Reuter; Rainer Geibler; Feruzan Gündoğar; Hacı- Halil Uslucan; Cemal Yıldız; Havva Engin; Sibel Özel; Ergin Nomer

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLİC POLİCY 2018 VOLUME 25 NUMBER 5

Edit By; Jeremy Richardson

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLİC POLİCY 2018 VOLUME: 25 NUMBER: 6

Edit By; Jeremy Richardson

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN PUBLİC POLİCY 2018 VOLUME:25 NUMBER: 7

Edit By; Jeremy Richardson

Raf: GENERAL COLLECTIONS

LİBERAL PERSPECTİVE: ANALYSİS 2019 TURKİSH ECONOMY AND THE NEW ECONOMİC PROGRAM

Raf: GENERAL COLLECTIONS

U K 2003

Raf: EUROPEAN UNION

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2007 CİLT:15 SAYI:1 JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Ayla Oktay; Özgül Polat Unutkan; Murat Gürkan Gülcan; Klaus Jurgens; Nagihan Oktayer; Emine Nur Özkan Günay; Yıldıray Sak

Raf: GENERAL COLLECTIONS

GÜMRÜK VE TİCARET DÜNYASI 2018/4

Bayram Çelik; Erdem Biçer; Sefa Yayla; Mustafa Akay; Mehmet Özkoç; Merdan Çalışkan; Ali İhsan Yiğitoğlu; Tuncay Sönmez; İlker Demircan; Bilgi Takımı; Haldun Yağan; Orhan Aksaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2008 CİLT:16 SAYI: 1-2

Ada; Z. Nurdan Baysal; Süeda Özbent; Catheri Ne Macmillan; Ebru Oğurlu; İmre Ersoy; Bilgehan Baykal; Pınar Deniz; Kaan Sahilyol; Zelha Altınkaya; Mustafa T. Karayiğit Sefer

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2012 JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES CİLT:20 SAYI:1

Muzaffer Dartan; Rana İzci; Semra Cerit Mazlum; Murat Türkeş; Ferhunde Hayırsever Topçu; Zeynep Kıvılcım; Gökhan Orhan; Hande Paker; Jale Tosun;

Raf: GENERAL COLLECTIONS

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE UYGULAMASI AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İNCELEME VE YARGILAMA YÖNTEMİ

Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük ; Prof. Dr. Feyyaz Gölcüklü

Raf: EUROPEAN UNION

İPEK YOLU CANLANIYOR TÜRK- ÇİN HUKUK ZİRVESİ 2012

Edit By; Assoc. Prof. Dr. A. Caner Yenidünya; Assist. Prof. Dr. Mustafa Erkan; Lecturer Rayhan Asat

Raf: GENERAL COLLECTIONS

TURKİSH POLİCY QUARTERLY 2017 VOL:16 NO:3 MİDDLE EAST IN FOCUS: FROM THE ARAB SPRİNG TO THE GULF CRİSİS

Koert Debeuf; Dimitar Bechev; Joost Hilterman; Silvia Colombo; Kristian Coatesulrichsen; Ola Salem; Nur Köprülü; Ali Hashem; Ibrahim Hamidi; Saeid Jafari; Neil Robinson; François Delerue

Raf: GENERAL COLLECTIONS

J C M S JOURNAL OF COMMON MARKET STUDİES 2018 VOLUME 56 NUMBER 6 SEPTEMBER

Edit By; Toni Haastrup

Raf: GENERAL COLLECTIONS

TURKİSH POLİCY QUARTERLY 2018 VOL:17 NO: 3 TURKEY'S ENERGY NEXUS: DİSCOVERİES AND DEVELPOMENTS

Alpaslan Bayraktar; Sandra Oudkirk; Richard Morningstar; Khazar İbrahim; David Livingston

Raf: GENERAL COLLECTIONS

FOREİGN AFFAİRS VOLUME :97 NUMBER:6 NOVEMBER- DECEMBER MİKE POMPEO: HOW TO CONFRONT IRAN DO NUCLEAR MATTER?

Edit By; Gideon Rose

Raf: GENERAL COLLECTIONS

THE J C M S ANNUAL REVİEW OF THE EUROPEAN UNİON IN 2017

Edit By; Theofanis Exadaktylos; Roberta Guerrina; Emanuele Massetti

Raf: GENERAL COLLECTIONS

JOURNAL OF EUROPEAN INTEGRATİON 2018 VOLUME 40 NUMBER 5

Edit By; Marianne Riddervold; Akasemi Newsome

Raf: GENERAL COLLECTIONS

EUROPEAN PARLİAMENT: FACTS AND FİGURES

Raf: EUROPEAN UNION

DELİVERİNG ON EUROPE CİTİZEN'S VİEWS ON CURRENT AND FUTURE E U ACTİON

Raf: EUROPEAN UNION

PARLEMETER 2018 TAKİNG UP THE CHALLENGE FROM ( SİLENT) SUPPORT TO ACTUAL VOTE

Raf: EUROPEAN UNION

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2012 CİLT:20 SAYI:2 JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Nedzad Basic; Elisabete Fatima Simoes Vieira; Merter Akıncı; Ömer Yılmaz; Yonca Özer; Münevver Cebeci; N. Aslı Şirin Öner; Muzaffer Dartan; Nanette Neuwahl; Reşad Kayalı; Emirhan Göral; Tevfik Murat Yıldırım

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2014 CİLT:22 SAYI:1 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

Elisabete S. Vieira; Elif Uçkan Dağdemir; Yeşim Reel; Servet Alyanak; Engin Selçuk; Uğur Burç Yıldız; Sinem Yüksel; Kübra Öztürk

Raf: GENERAL COLLECTIONS

BANKACILAR ARALIK 2018 SAYI 107

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2014 CİLT:22 SAYI:2 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES

James Connelly; Münevver Cebeci; Gözde Yılmaz; Selcen Öner; Suat Oktar; Ebru Dalğakıran; Fatmanur Kaçar; Mattia Filippin; Nanette Neuwahl

Raf: GENERAL COLLECTIONS

GENDER EQUALİTY AND DEVELOPMENT 2012 WORLD DEVELOPMENT

Raf: EUROPEAN UNION

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 2015 MARMARA JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES 2015 CİLT:23 SAYI:1

Mustafa T. Karayiğit; Ömer Tarık Gençosmanoğlu; Nalan Işık; Fatmanur Kaçar; Rana İzci Connely; Aylin Ünver Noi; İbrahim Arslan; N. Aslı Şirin Öner; Emirhan Göral

Raf: GENERAL COLLECTIONS

MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF EUROPEAN STUDİES 2009 CİLT: 17 SAYI:1-2

Bahadır Yakut; Kerem Batır; Hatice Selim Pürselim Doğan; Nurhayat Çelebi; Aylin Ünver Noi; Yasemin Oğuzlar Tekin; Zeynep Kaplan

Raf: GENERAL COLLECTIONS

KATILIM VE MEVDUAT BANKALARININ PİYASA ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

Prof. Dr. Abdurrahman Çetin

Raf: GENERAL COLLECTIONS

E U ENERGY IN FİGURES 2018 STATİSTİCAL BOOK

Raf: EUROPEAN UNION

BANKACILAR EYLÜL 2018 SAYI 106

Doç. Dr. Ekrem Keskin

Raf: GENERAL COLLECTIONS

ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ 2018 CİLT:14 SAYI:3

Edit By; Hamza Çeştepe

Raf: GENERAL COLLECTIONS

GAP ORGANİK TARIM KÜME PROJESİ ÖLÇEKLENDİRİLEBİLİRLİK VE TEKRARLANABİLİRLİK ARAÇ SETİ

Prof. Dr. Gökhan Özertan; Prof. Dr. Arzu Tektaş; Doç. Dr. Aslı Deniz Helvacıoğlu; Doç. Dr. Barış Karapınar

Raf: GENERAL COLLECTIONS

DARBE SONRASI MISIR'IN DIŞ POLİTİKA ARAYIŞI VE SİLAHLANMA STRATEJİSİ

Veysel Kurt; Oğuz Güngörmez

Raf: GENERAL COLLECTIONS

SURİYE KRİZİNDE YENİ SAFHA İ D L İ B

Can Acun; Bilal Salaymeh

Raf: GENERAL COLLECTIONS


Toplam: 5247

Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.