Küresel İşletmelerin Yönetimi ve Türk İşletmelerinin Yeni Türk Cumhuriyetine Yönelik Faaliyetleri

Dr. Yusuf Erbay

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'nin Rekabet Gücü İçin Sanayi Politikası Çerçevesi

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Özelleştirme Hukuk ve Ekonomisi

İzak Atiyas; Burak Oder

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Posittioning Turkey As A Regional Hub

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Sürdürülebilir Küresel Rekabet İçin Bölgesel Merkez Türkiye

Raf: GENERAL COLLECTIONS

2015 Yılında Türkiye

Dr. Süha Atatüre

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'nin Kapısındaki Fırsat: 2025'doğru Nüfüs, Eğitim ve Yeni Açılımlar

Dr. Can Fuat Gürlesel

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Askeri-Iktisadi Yapı: Durum, Sorunlar, Çözümler

İsmet Akça

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Modernleşme, Devlet ve Ordu

İdea İnsan Bilimleri Dergisi

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Güvenlik, Savaş, Barış Ve Çatışma Çözümleri

Ed: Atilla Sandıklı | Bilgesam

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Yerel Politikanın Yükselişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği,1984-2004

Seme Erder | Nihal İncioğlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Çağdaşlaşma

Niyazi Berkes

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

Yayına Hazırlayan ; Sabahattin Şen

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türk Ergonekon Bayramı Nevruz

Prof. Dr. Abdulhaluk M. Çay

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Güneydoğu Anadolu Rehberi Uygarlığın Öyküsü

Ayşe Üçok

Raf: GENERAL COLLECTIONS

İşsizlikle Mücadele: Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Öneriler

Raf: GENERAL COLLECTIONS

İmparatorluktan Günümüze Türkiyenin Toplumsal Yapısı

Emre Kongar

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Değişim . T R İnternetle Gelişimde Türkiye

Ziyal Menekşe; Av. Fatoş Kılıç; Neslihan Yaman; Akan Sait Öcal Nurtaç

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye''nin Vizyonu Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Dr. Atilla Sandıklı

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Bilim '' sosyal Bilimler''

1

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkey And The Arab Spring: Leadership In The Middle East

Graham E.fuller_Bozorg Press

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Büyüyen Kapsayıcı Piyasalar Türkiye'de Sosyal Girişimcilik Vakaları

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Turkey In The New Century - Speeches And Texts Presented At International Fora (1995-2001) - The European Union

İsmail Cem

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Dünya'nın Tanıklığında Türkiye Ekonomisi 1980-2010 - Dönüşümün 30 Yılı (Derleme)

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Cumhuriyetin 100. Yılına Doğru Türkiye'ti 2023'e Taşıyacak Sektörler

Sönmez Mithat Kahraman Neşe

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Enflasyon Hedeflemesi Kuram Ve Türkiye Uygulaması

Ömer Faruk Çolak; Atilla Gökçe

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Dış Ticarette Standardizasyon Ve Uygulamaları

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye Ekonomi Kurumunun Kuruluşu ve 1929-1973 Yıllarındaki Çalışmalara Toplu Bir Bakış

Asım Süreyya İloğlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Sermaye Birikimi Sorununa Tarihsel Perspektiften Bir Bakış ve Ahmet Hamdi Başar'dan Seçmeler

Murat Koraltürk

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye Ekonomisi

Yakup Kepenek | Nurhan Yentürk

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye Ekonomisi

Yakup Kepenek | Nurhan Yentürk

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye Ekonomisi

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye Ekonomisinin Yapısal Meseleleri ve Bir Çözüm Modeli

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Karmaşası Ve Türkiye

Yıldız Tuğba Kara

Raf: GENERAL COLLECTIONS

An Analysis Of Factors Influencing Accounting Disclosure In Turkey

Turgut Çürük

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Eco Bölgesi - Uluslararası Aktörlerin Rolü Ve Türkiye

Muzaffer Dartan; Esra Hatipoğlu ; Mehmet Dikkaya

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Yükselen Değer Türkiye - Turkey: The Rising Star (Englısh Summary)

Müsiad

Raf: GENERAL COLLECTIONS

The Turks Today

Andrew Mango

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Discovering Turkey

Ernest Warburton

Raf: GENERAL COLLECTIONS

2020 Yılında Türkiye

Şahin Alpay

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Kültürden Ekonomiye Türkiye'nin Yarını

Raf: GENERAL COLLECTIONS

The New Turkey: The Quiet Revolution On The Edge Of Europe

Chris Morris

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türk Teknoloji Tarihi

Dölen Mustafa Kaçar Emre

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye'de Borsa'nın Tarihçesi

Azmi Fertekligil

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türk Devletleri Muhasebe Tarihi - Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 3. Cilt

Prof. Dr. Oktay Güvemli

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türk Devletleri Muhasebe Tarihi - Osmanlı İmparatorluğu Tanzimata Kadar Cilt 2

Prof. Dr. Oktay Güvemli

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türk Devletleri Muhasebe Tarihi - Osmanlı İmparatorluğuna Kadar

Prof. Dr. Oktay Güvemli

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Tatsachen Über Die Türkie

Sema Duymaz

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti

Sacit Kutlu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Osmanlı Bankası Tarihi

Edhem Eldem

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Atatürk Ve Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi

Raf: GENERAL COLLECTIONS

The Ottomans

Andrew Wheatcroft

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Hıstoıre De L'empıre Ottoman

Robert Mantran

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Feodalite Ve Osmanlı Düzeni

Prof. Dr. Halil Cin; Doç. Dr. S. Gül Akyılmaz

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Osmanlı Bankası Aracılığı İle Yapılan Osmanlı Devleti Borç Anlaşmaları: Metinler / Cüneyt Ölçer

Cüneyt Ölçer

Raf: GENERAL COLLECTIONS

From Empire To Republic: Essays On The Late Ottoman Empire And Modern Turkey /volume 1

Feroz Ahmad

Raf: GENERAL COLLECTIONS

Türkiye Ekonomisi. Tarihsel Gelişim Yapısal Ve Sosyal Gelişim

Rıdvan Karluk Prof. Dr.

Raf: GENERAL COLLECTIONS

1938-1988 Döneminde Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Dış Ticaretimizin Konumu

Raf: GENERAL COLLECTIONS

From Empire To Republic: Essays On The Late Ottoman Empire And Modern Turkey /volume 2

Feroz Ahmad

Raf: GENERAL COLLECTIONS


Toplam: 5292

Kodventure Teknoloji A.Ş. hizmetidir.